… en kies je eigen waarheid

Stel je voor dat je leven een groot muziekstuk is. En stel je voor dat je van de eerste noten tot het slot, vrij bent om te kiezen hoe het klinkt. Dat je vrij bent in het kiezen van je eigen klank, je eigen waarheid, je eigen leven.

Voel je die vrijheid?

Meditatie en coaching

Met (online) meditatie en coaching bied ik mensen de mogelijkheid om zichzelf vanuit hun hart te ervaren, zodat ze los kunnen komen uit oude patronen en ruimte kunnen maken voor nieuwe dingen. Zo kun je de leiding nemen over je eigen levensverhaal, je eigen klank kiezen en die ook laten horen.

Door vanuit je hart te leven kun je ook de verbinding met andere mensen, de aarde en de kosmos voelen. Er ontstaat dan een harmonie. De strijd tussen macht en onmacht neemt af en de vrijheid om samen te kiezen om te doen wat nodig is, ook in grotere vraagstukken waarbij veel mensen betrokken zijn, wordt steeds groter.

Meditaties geven je de mogelijkheid om de energie van je hart te ervaren en je te verbinden met jezelf en je omgeving. Zo kun je je eigen klank weer gaan voelen. Coachsessies gaan een stapje verder. Je gaat zelf actief aan de slag met het kiezen van je eigen klank en hoe je die kunt laten horen. Daarnaast kunnen de sessies je helpen bij het opruimen van blokkades die je hierbij in de weg zitten. Ook voor kinderen en hun ouders kunnen de coachsessies heel fijn zijn. Als een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, kijken we wat er in de weg zit zodat dit opgeruimd kan worden en er weer vrijheid ontstaat om op te groeien tot zichzelf.

Meditatie en coaching geven je de handvatten om bewust je aandacht te sturen en ruimte te maken voor het manifesteren van datgene wat jij wilt ervaren in je leven en je muziek precies zo te laten klinken als jij zelf wilt.

Naast deze activiteiten schrijf ik regelmatig artikelen en maak ik (meditatie) muziek. Allemaal creaties met gevoel. Laat je inspireren!

Bij alle activiteiten maak ik in meer of mindere mate gebruik van klank en muziek. Klank en muziek zijn een prachtige en zachte manier om bij je gevoel (hart) te komen. Daarnaast werkt het verbindend. Samen met anderen muziek maken, of luisteren naar muziek schept een gevoel van eenheid en verbinding. Door de harmonie te ervaren kun je in harmonie gaan leven met jezelf, met de aarde en de mensen om je heen.

Klank en muziek zijn mijn favoriete manieren om mijn creativiteit te uiten. Dat betekent niet dat het ook die van jou zijn. ‘Je eigen klank’, is in dit verhaal dus ook jouw eigen creatieve uitingsvorm. Het is een samenvatting van jouw unieke jij, je creatiekracht en de dingen die je creëert.

Mensen zijn vrij in het kiezen van hun eigen waarheid
Iedere waarheid is een klank in de harmonie van de schepping

Waarheid is een merkwaardig verschijnsel. Er zijn oneindig veel waarheden en er is er niet één die beter of slechter klinkt dan de rest. Wel heeft iedereen zijn eigen voorkeuren en zit je soms vast in een waarheid waar je helemaal niet in wilt zitten. Als je bewust luistert naar de klank van je eigen waarheid, ontstaat de vrijheid om een klank te kiezen die bij jou past.