Lichtbij

Lichtbij staat voor het vanuit verwondering en zachtheid, op een bewuste manier voelen en uitdrukken van jezelf in de wereld, oftewel: jezelf zijn en bewust leven in verbinding met de wereld om je heen. Mijn visie is dat voelen en verbinding maken met onszelf, elkaar en de aarde belangrijke stappen zijn in het creëren van een veilige, gezonde en duurzame wereld. Dat kan in het klein om je eigen wereld gaan, of in het groot om de wereld waar we met zijn allen in leven. Essentieel daarbij is het ervaren van je eigen bestaansrecht. Je mag er zijn!

Denken

Het denken, en dan vooral het wetenschappelijk denken, is ontzettend belangrijk in de wereld waarin we leven. Het helpt ons om veilig te zijn, het helpt ons om oplossingen te vinden voor problemen, en het helpt ons om nieuwe dingen te ontwikkelen. Als denken echter doorschiet, kan het ook voor enorme problemen zorgen. Dan wordt veilig onveilig, vormen oplossingen problemen en kunnen nieuwe ideeën onszelf en onze planeet schade toebrengen.

Voelen

Iets wat het denken niet kan is voelen. Het denken kan gevoed worden door ons gevoel en het kan ons gevoel voeden maar voelen kan het zelf niet. En het zou kunnen dat waar het denken voor problemen zorgt, juist voelen bij kan dragen aan het vinden van oplossingen. Dit geldt zowel in je eigen persoonlijke leven als op grotere schaal in de hele samenleving.

Voelen bij Lichtbij

Daarom gaat Lichtbij over voelen. En omdat voelen ook voor problemen kan zorgen, voelen we bij Lichtbij bewust en gereguleerd. Dat betekent dat we bewustzijn brengen in wat we voelen en hoe we voelen, zodat we kunnen weten wie wij zijn, wat er in ons leeft, en hoe we ons met elkaar en de aarde kunnen verbinden. En we doen dat op een gereguleerde manier, waardoor datgene wat we voelen ons niet kan overspoelen of overnemen.

Als dit alles je aanspreekt en je graag meer bewustzijn wilt brengen in je gevoelswereld ben je van harte welkom voor een of meerdere sessies!

Licht op de wereld

Naast het begeleiden van mensen, waarbij het helemaal gaat om de belevingswereld en de waarheid van mijn cliënten, vind ik het ook heel fijn om mijn eigen ideeën te delen. Ik kijk graag naar de wereld en ik zie daar zo veel wat me raakt of wat ik interessant of mooi vind dat ik soms bijna uit elkaar barst. In mijn blog probeer ik je die dingen te laten zien en tegelijkertijd een context te scheppen waarin je je eigen waarheid kunt onderzoeken en ontwikkelen.