Creëren vanuit je hart

Stel je voor dat je leven een groot muziekstuk is. En stel je voor dat je van de eerste noten tot het slot, vrij bent om te kiezen hoe het klinkt. Dat je vrij bent in het kiezen van je eigen klank, je eigen waarheid, je eigen leven. En dat die klank dan klinkt in harmonie met alle klanken om je heen.

Hoe weet je dan wat jouw klank is en hoe zorg je dat je ook daadwerkelijk zo klinkt? Wat is jouw waarheid en hoe kies je die? Of, hoe weet je wat jij wilt creëren en hoe doe je dat?

Dat doe je door je hart bij je muziek te betrekken. Dan kun je voelen wat je wilt en wie je bent en ben je vrij in het kiezen van je eigen klank, je eigen waarheid.

Atelier voor meditatie en intuïtieve coaching

Met meditatie en intuïtieve coaching bied ik volwassenen en kinderen de mogelijkheid om zichzelf vanuit de vrijheid van hun hart te ervaren, zodat ze bewust hun aandacht kunnen sturen, los kunnen komen uit oude patronen en ruimte kunnen maken voor nieuwe dingen. Zo kun je de leiding nemen over je eigen levensverhaal, je eigen klank kiezen en die ook laten horen.

Door vanuit je hart te leven kun je ook de verbinding met andere mensen, de aarde en de kosmos voelen. Er ontstaat dan een harmonie. De strijd tussen macht en onmacht neemt af en de vrijheid om samen te kiezen om te doen wat nodig is, ook in grotere vraagstukken waarbij veel mensen betrokken zijn, wordt steeds groter. Zo kunnen we ook het hart betrekken bij collectieve creaties.

Meditaties geven je de mogelijkheid om de energie van je hart te ervaren en je te verbinden met jezelf en je omgeving. Zo kun je je eigen waarheid weer gaan voelen. Intuïtieve en muzikale coachsessies gaan een stapje verder. Je gaat zelf actief aan de slag met het kiezen van je eigen waarheid. Daarnaast kunnen de sessies je helpen bij het opruimen van blokkades die je hierbij in de weg zitten. Ook voor kinderen en hun ouders kunnen de intuïtieve coachsessies heel fijn zijn. Als een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, kijken we wat er in de weg zit zodat dit opgeruimd kan worden en er weer vrijheid ontstaat om op te groeien tot zichzelf.

Meditatie en coaching geven je de handvatten om bewust je aandacht te sturen en ruimte te maken voor het manifesteren van datgene wat jij wilt ervaren in je leven en je muziek precies zo te laten klinken als jij zelf wilt.

Naast deze activiteiten schrijf ik regelmatig artikelen, geef ik lezingen en maak ik (meditatie) muziek. Laat je door deze liefdevolle creaties inspireren bij het bewust creëren!

Bewustzijnsmuziek

Waar dat kan en passend is, maak ik bij Lichtbij graag gebruik van klank en muziek. Klank en muziek zijn prachtige en zachte instrumenten om bij je gevoel (hart) te komen. Daarnaast werken ze verbindend. Samen met anderen muziek maken, of luisteren naar muziek schept een gevoel van eenheid en verbinding. Door de harmonie te ervaren in muziek, kun je in harmonie gaan leven met jezelf, met de aarde en de mensen om je heen.

Klank en muziek zijn mijn favoriete manieren om mijn creativiteit te uiten. Dat betekent niet dat het ook die van jou zijn. ‘Je eigen klank’, is in dit verhaal dus ook jouw eigen creatieve uitingsvorm. Het is een samenvatting van jouw unieke jij, je creatiekracht en de dingen die je creëert.

Mensen zijn vrij in het kiezen van hun eigen waarheid
Iedere waarheid is een klank in de harmonie van de schepping

Waarheid is een merkwaardig verschijnsel. Er zijn oneindig veel waarheden en er is er niet één die beter of slechter klinkt dan de rest. Wel heeft iedereen zijn eigen voorkeuren en zit je soms vast in een waarheid waar je helemaal niet in wilt zitten. Als je bewust luistert naar de klank van je eigen waarheid, ontstaat de vrijheid om een klank te kiezen die bij jou past.