Creatie met gevoel, wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat je met je intenties je eigen werkelijkheid creëert. Betrek je daar je gevoel bij, dan ontstaat een onbegrensde vrijheid.

Vergeet je je gevoel, dan kun je het idee krijgen dat je vast zit en een gebondenheid of strijd en een gebrek aan vrijheid ervaren. En laten we nu als mensheid collectief volkomen vastzitten…

De oplossing voor de problemen die we ervaren lijkt niet te liggen in het winnen van de strijd maar in het creëren met gevoel. Dan kunnen we de strijd, de gebondenheid, loslaten en uit vrije wil kiezen hoe we onze problemen op willen lossen.

En je gevoel? Dat vind je in je hart.

Meditatie en coaching

Met (online) meditatie en coaching bied ik mensen de mogelijkheid om hun hart te ervaren zodat ze los kunnen komen uit oude patronen en ruimte kunnen maken voor nieuwe dingen. Zo kun je de leiding nemen over je eigen levensverhaal, je eigen klank kiezen en die ook laten horen.

Door je eigen hart te betrekken bij je creaties, kan er ook een harmonie gaan ontstaan tussen de creaties van alle mensen. De strijd tussen macht en onmacht neemt steeds verder af en de vrijheid om samen te kiezen om te doen wat nodig is, ook in grotere vraagstukken waarbij veel mensen betrokken zijn, wordt steeds groter.

Meditaties geven je de mogelijkheid om de energie van je hart te ervaren en je te verbinden met jezelf en je omgeving. Zo kun je je eigen klank weer gaan voelen. Coachsessies gaan een stapje verder. Je gaat zelf actief aan de slag met het kiezen van je eigen klank en hoe je die kunt laten horen. Daarnaast kunnen de sessies je helpen bij het opruimen van blokkades die je hierbij in de weg zitten. Meditatie en coaching om je de handvatten te geven om bewust je aandacht te sturen en ruimte te maken voor het manifesteren van datgene wat jij wilt ervaren in je leven.

Naast deze activiteiten schrijf ik regelmatig artikelen en maak ik (meditatie) muziek. Allemaal creaties met gevoel. Laat je inspireren!

Bij alle activiteiten maak ik in meer of mindere mate gebruik van klank en muziek. Klank en muziek zijn een prachtige en zachte manier om bij je gevoel (hart) te komen. Daarnaast werkt het verbindend. Samen met anderen muziek maken, of luisteren naar muziek schept een gevoel van eenheid en verbinding. Door de harmonie te ervaren kun je in harmonie gaan leven met jezelf, met de aarde en de mensen om je heen.

Klank en muziek zijn mijn favoriete manieren om mijn creativiteit te uiten. Dat betekent niet dat het ook die van jou zijn. ‘Je eigen klank’, is in dit verhaal dus ook jouw eigen creatieve uitingsvorm. Het is een samenvatting van jouw unieke jij, je creatiekracht en de dingen die je creëert.

Mensen zijn vrij in het kiezen van hun eigen waarheid
Iedere waarheid is een klank in de harmonie van de schepping

Waarheid is een merkwaardig verschijnsel. Er zijn oneindig veel waarheden en er is er niet één die beter of slechter klinkt dan de rest. Wel heeft iedereen zijn eigen voorkeuren en zit je soms vast in een waarheid waar je helemaal niet in wilt zitten. Als je bewust luistert naar de klank van je eigen waarheid, ontstaat de vrijheid om een klank te kiezen die bij jou past.