Niet-coaching

Niet-coaching gaat over bestaansrecht, veiligheid en het ervaren dat je er mag zijn. Deze zaken zijn essentieel maar we ervaren ze niet altijd en we weten ook niet altijd wat ze betekenen.

Ik wilde graag sessies geven die over dat ‘ik mag er zijn’ gevoel gaan, maar alle bestaande vormen van coaching hebben vaak voorwaarden ingebouwd (je moet bijvoorbeeld een vraag stellen, antwoorden krijgen, inzichten hebben, stappen zetten, je ontwikkelen, enzovoort) en ‘ik mag er zijn’ is onvoorwaardelijk . Vandaar dat ik niet-coaching heb bedacht. Sessies die nergens aan hoeven te voldoen om ‘ik mag er zijn’ kracht bij te zetten (al mogen er natuurlijk wel vragen, antwoorden, inzichten enzovoort zijn). En hoewel het nergens aan hoeft te voldoen en je in een niet-coaching sessie er gewoon even helemaal mag zijn, is een bepaalde vorm of structuur wel fijn. Ik heb allerlei ideeën daarvoor die ik aan het uitwerken ben. Het eerste uitgewerkte idee is de ‘Lichtpuntje sessie’ waarbij we met tarotkaarten werken.

Lichtpuntje sessie

Het thema van de sessies is ‘lichtpuntje’. We maken gebruik van de tarot en gebruiken een legpatroon waarbij er onder andere aandacht is voor lichtpuntjes in een bepaalde situatie. Alles wat zich aandient als je naar de kaarten kijkt, mag er zijn, het hoeft nergens aan te voldoen en dat is eigenlijk het hele lichtpunt van de sessie. We hoeven niet op ieder punt een inzicht te hebben, we hoeven geen lichtpuntjes te zien of inzichten te hebben. Het gaat erom dat je juist even los kunt laten en er even helemaal mag zijn zoals je bent. De tarotkaarten en het legpatroon zijn het instrument om dat mee te doen.

Coaching bij het leren van een vaardigheid; voelen

In deze coachingsessies, staat bewust voelen centraal en soms ook bewust creëren. Dat betekent dat de sessies de vorm hebben van een training of cursus gericht op het leren van een bepaalde vaardigheid: bewust voelen. Hierbij kunnen we werken met een meer of minder vastomlijnd programma. De basis is net als bij niet-coaching altijd veiligheid en er mogen zijn zoals je bent.

Werkwijze

Bewust voelen gaat over twee dingen, over hoe je voelt en over wat je voelt. In het verlengde daarvan ligt het bewust creëren: wat wil je creëren (dat weet je door te voelen) en hoe creëer je dat. Om hier bewustzijn in te brengen tijdens de sessies maken we gebruik van verschillende oefeningen en werkvormen. Zo maak ik soms gebruik van ideeën en oefeningen uit de polyvagaaltheorie, chakrasystemen of modi van bewustzijn, aandachtsoefeningen die te maken hebben met hoe je energie stroomt, intenties, tarotkaarten, klank en muziek. We kunnen de sessies helemaal afstemmen op wat jij op dit moment nodig hebt of een wat meer vastomlijnd programma volgen.

Veilig voelen

Ikzelf ben als intuïtief begeleider voelend en intuïtief aanwezig vanuit zachtheid en onvoorwaardelijke liefde. Daarmee schep ik een zo veilig mogelijk kader waarbinnen jij er kan zijn zoals je bent en alles er mag zijn wat zich aandient. Ik maak dus gebruik van het helende effect van veiligheid en werkvormen die gericht zijn op het vergroten van je bewustzijn in het voelen. Daarnaast ga ik er vanuit dat als er iets is wat gezien en geheeld wil worden, het zich vanzelf aandient als je er liefdevolle aandacht aan geeft en het eraan toe is om gezien te worden.

Kosten

Je ontwikkeling vraagt naast de bereidheid om het avontuur aan te gaan ook een bepaalde financiële investering. De standaardprijs voor een sessie is 75 euro. Een goede prijs ondersteunt je ontwikkeling en voor de meeste mensen ‘klopt’ dit bedrag. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat dit bedrag te hoog of te laag voor je is. In dat geval kunnen we in overleg een ander, passender bedrag afspreken.

Coaching in Haren en Groningen