Bij Lichtbij kun je langskomen voor een of meerdere sessies. In die sessies kan de focus liggen op het leren van een vaardigheid: het voelen. De focus kan ook liggen bij het aanwezig zijn in het moment. In beide gevallen is de basis het bewust zijn van je gevoel. In het ene geval gaan we meer in op het technische aspect van ‘hoe werkt het eigenlijk’ en ‘hoe kan ik het sturen’. In het tweede geval gaat het meer om ‘wat voel ik eigenlijk nu, op dit moment’.

Werkwijze

Bewust voelen gaat over twee dingen, over hoe je voelt en over wat je voelt. In het verlengde daarvan ligt het bewust creëren: wat wil je creëren (dat weet je door te voelen) en hoe creëer je dat. Om hier bewustzijn in te brengen tijdens de sessies maken we gebruik van verschillende oefeningen en werkvormen. Zo maak ik soms gebruik van ideeën en oefeningen uit de polyvagaaltheorie, chakrasystemen of modi van bewustzijn, aandachtsoefeningen die te maken hebben met hoe je energie stroomt, intenties, tarotkaarten, klank en muziek. We kunnen de sessies helemaal afstemmen op wat jij op dit moment nodig hebt of een wat meer vastomlijnd programma volgen.

Veilig voelen

Ikzelf ben als begeleider voelend en intuïtief aanwezig vanuit zachtheid en onvoorwaardelijke liefde. Daarmee schep ik een zo veilig mogelijk kader waarbinnen jij er kan zijn zoals je bent en alles er mag zijn wat zich aandient. Ik maak dus gebruik van het helende effect van veiligheid en werkvormen die gericht zijn op het vergroten van je bewustzijn in het voelen. Daarnaast ga ik er vanuit dat als er iets is wat gezien en geheeld wil worden, het zich vanzelf aandient als je er liefdevolle aandacht aan geeft en het eraan toe is om gezien te worden.

Kosten

Je ontwikkeling vraagt naast de bereidheid om het avontuur aan te gaan ook een bepaalde financiële investering. De standaardprijs voor een sessie is 75 euro. Een goede prijs ondersteunt je ontwikkeling en voor de meeste mensen ‘klopt’ dit bedrag. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat dit bedrag te hoog of te laag voor je is. In dat geval kunnen we in overleg een ander, passender bedrag afspreken.

Coaching in Haren en Groningen