Coach, begeleider, therapeut of psycholoog?

Eigenlijk ben ik bij Lichtbij van alles een beetje. Deze woorden zijn labels met verschillende betekenissen, maar ze hebben ook overeenkomsten. Een coach zou gericht kunnen zijn op verbetering en verandering, een begeleider op het ondersteunen. Een therapeut houdt zich misschien bezig met helen en een psycholoog met inzicht. Allemaal houden ze zich bezig met mensen, wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dat neer kunnen zetten. Als er daarbij iets in de weg zit, zullen ze daar allemaal aandacht aan besteden en hun cliënten begeleiden bij het opruimen van het obstakel. En dat is ook wat ik mensen bied, op mijn eigen manier, die ik meestal ‘intuïtief begeleiden’ noem. Ik ben een begeleider die soms aan het coachen is, zich soms opstelt als psycholoog en soms als therapeut. Altijd is het zuiver en liefdevol met de intentie je te begeleiden bij het ontwikkelen van je bewustzijn en het helen van je systeem.

Hoe gaat intuïtief coachen in zijn werk?

Het is mijn intentie om mensen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun bewustzijn. Bij specifieke vragen en problemen betekent dat dat ik met je mee kijk naar de oorzaak van je probleem, vaak een overtuiging/waarheid waar je je niet bewust van bent. Inzicht maakt dat je kunt kijken naar je probleem, in plaats van het probleem te worden. Ernaar kijken vanuit onvoorwaardelijke liefde betekent dat het er mag zijn zoals het is, zodat je weer bewust en in vrijheid keuzes kunt maken. Het maakt dat je een probleem als het ware met wortel en al uit de grond kunt trekken, in plaats van het om te kappen waardoor het onbewust weer verder kan groeien.

De vorm die ik hiervoor gebruik is het intuïtief begeleiden. Heel simpel gezegd betekent dat, dat ik mijn intuïtie gebruik om je inzichten te bieden in het thema waar je vraag over gaat. Soms heeft dit de vorm van een gewoon gesprek, waarbij ik met je deel wat ik intuïtief bij je zie. Soms zal ik gericht je energie lezen. Dit kan ter plekke door je naam te vragen, of (met jouw toestemming) op afstand bij complexere thema’s. Door op deze manier te werken, spreek ik je ook aan op jouw intuïtie, je gevoel en je innerlijk weten. Hierdoor kun je uit het kringetje van je verstand en emoties stappen en op veel diepere lagen inzicht krijgen in het thema waar je vraag over gaat. Je krijgt er meer bewustzijn in, waardoor je ook weer vrijheid kunt ervaren in situaties waarin je eerder vast leek te zitten.

Om je te kunnen begeleiden bij het opruimen van hardnekkige blokkades of bij het zichtbaar (en dus bewust) maken van overtuigingen en verstrikkingen in de energie, maak ik gebruik van ‘procedures’. Hierbij begeleid ik je bij het in de energie vertalen van je probleem naar een hanteerbare vorm, waardoor je kunt begrijpen hoe het probleem in elkaar zit en het kunt opruimen.

Deze manier van werken is geschikt voor kinderen en volwassenen. Doordat ik de energie lees, is deze vorm daarnaast ook geschikt voor heel jonge kinderen die nog niet kunnen praten en kinderen of volwassenen die door een beperking of handicap niet gemakkelijk kunnen praten.

Wat als er meer nodig is dan inzicht?

In veel gevallen is inzicht in en het opruimen van een blokkade voldoende om weer verder te kunnen, zeker als je weet waar je naartoe wilt. Soms is dat echter niet zo. Dan heeft die blokkade als het ware gezorgd dat je automatisch bepaalde paadjes bewandelt in je systeem. Die paadjes zorgen bijvoorbeeld voor een bepaald fysiek gevoel van onrust, spanning of stress en voor bepaalde gedragspatronen. Je kunt dan de reden dat die paadjes bestaan wel wegnemen, de blokkade, maar dan blijven de paadjes wel bestaan en je komt er vaak toch automatisch weer op terecht.

Wat we dan kunnen doen is nieuwe paadjes inslijten, paadjes waarop je je prettig en veilig voelt. Ook bij dat proces maken we gebruik van ons gevoel en onze intuïtie, van je verlangens en kwaliteiten. In de sessies oefenen we samen met het inslijten van die paadjes, bijvoorbeeld met muziek of met behulp van bepaalde psychologische theorieën en werkvormen of bijvoorbeeld met een aandachtstraining. Buiten de sessies oefen je zelf.

Dit proces kost wat tijd en het vraagt wat meer inspanning, moed en inzet. Er zijn wat meer sessies voor nodig dan wanneer alleen inzicht voldoende is. Uiteindelijk is het mijn bedoeling om je een gevoel van vertrouwen en veiligheid in jezelf en het leven te geven, en voldoende handvatten om zelf weer verder te kunnen.

Wat is die ‘energie’ dan?

Het menselijk systeem bestaat uit een stoffelijk deel, het fysieke lichaam, en een niet-stoffelijk deel of ‘energie’; de ziel. In de energie ligt alle informatie opgeslagen over je bestaan als ziel, dus ook alle informatie over het leven dat je nu leeft. De informatie die in je energie opgeslagen ligt, bepaalt als het ware wat je doet en ervaart, en hóe je de dingen ervaart. Het kan zijn dat er in je energie bepaalde ideeën of overtuigingen zitten, waar je je niet bewust van bent, maar waar je wel last van hebt omdat ze je wel belemmeren. Tijdens de sessie ‘lees’ ik in de energie, met jouw toestemming, de informatie die met jouw vraag te maken heeft. Dit doe ik vanuit onvoorwaardelijke liefde, wat betekent dat alles wat zich aandient er mag zijn. Op deze manier kan zichtbaar worden wat gezien wil worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bepaalde pijn die een gebeurtenis met zich mee heeft gebracht en waar overtuigingen en gedragspatronen omheen zijn gekomen om het niet meer te hoeven voelen.

Door op deze manier vanuit onvoorwaardelijke liefde te werken, kunnen tijdens de begeleiding op een heel liefdevolle en directe wijze inzichten aangeboden worden, waardoor je blokkades kunt opruimen en weer verder kunt op je pad. Jij bepaalt de vraag en je bepaalt daarmee zelf welke informatie gelezen kan worden. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen proces. Het vraagt ook de bereidheid om echt naar jezelf te kijken. Jij bent de enige die het kan doen, de enige die jouw pad kan lopen. Ik licht je onderweg alleen een beetje bij.

Coaching in Haren en Groningen