Coaching en niet-coaching, yin en yang

Ik begeleid mensen met coaching en met niet-coaching. Om inhoudelijk iets zinnigs over de werkvormen die ik gebruik te kunnen zeggen, ga ik eerst nog iets zeggen over het (niet-)coachen zelf. Je zou coachen en niet-coachen als een soort continuüm kunnen zien, een soort polariteit waarbij coachen aan de ene kant staat en niet-coachen aan de andere kant.

Coachen en niet-coachen staan nu aan beide eindpunten van een rechte lijn. In het midden van deze lijn zit een punt waarop het ene in het andere overgaat. Stel dat we nu deze lijn oppakken en er een cirkel van maken. Dan komen de eindpunten bij elkaar en ontstaat er een nieuw punt waar het ene in het andere overgaat. Dit zie je ook bij het yin-yang symbool. Er zijn twee punten op de cirkel waar het ene als het ware in het andere overgaat. Ik vind het yin-yang symbool heel mooi weergeven hoe ik coaching en niet-coaching bedoel: een actieve kant en een passieve kant van een geheel die ten opzichte van elkaar bestaan, in elkaar overgaan en deel van elkaar uitmaken.

Werkvormen

Dan nu terug naar de werkvormen. Deze kunnen allemaal over het hele spectrum van coachen tot niet-coachen gebruikt worden, maar passen door hun aard soms wel beter op een bepaalde plek op het spectrum.

Aan de coachingkant van het spectrum vallen werkvormen waarbij we een doel hebben, een resultaat willen behalen of een antwoord of inzicht zoeken. Aan de niet-coachingkant van het spectrum vallen werkvormen die meer gericht zijn op ervaren wat er in het hier en nu is, zonder dat het ergens aan hoeft te voldoen. Voor het gemak deel ik de werkvormen waar ik op dit moment mee werk even in in coaching en niet-coaching, maar zoals ik al zei kunnen eigenlijk alle werkvormen op ieder punt gebruikt worden.

Coaching: actieve, doelgerichte vormen

Dit gaat over jezelf uitdrukken in de wereld door vaardigheden te leren, doelen te stellen en intenties te hebben.

  • Voelen in je lichaam en je zenuwstelsel reguleren met behulp van de polyvagaaltheorie. Dit gaat over bewust voelen in je lichaam of je je veilig voelt of niet, en manieren onderzoeken om jezelf een gevoel van veiligheid te geven.
  • Je aandacht en energie bewust leren sturen met behulp van aandachtsoefeningen, intenties en visualisatie. Op een basis van veiligheid kun je met behulp van deze oefeningen kiezen wat je wilt voelen, binnen en buiten jezelf. Ook helpt het je met kiezen wat je wilt creëren in je leven en hoe je dat kunt doen.
  • Inzichten opdoen door intuïtieve gesprekken of met behulp van tarotkaarten.

Niet-coaching: ervaringsgerichte vormen

Jezelf ‘zijn’ is hier het doel, gewoon zijn wat je nu op dit moment bent, wat dat ook is.

  • Op dit moment werk ik vooral met tarotkaarten als ervaringsgerichte vorm. We kunnen werken met een specifieke legging, terplekke intuïtief een legging creëren of gewoon kaarten trekken en kijken waar dat ons brengt. Het idee is dat de kaarten iets bij je oproepen en dat we dat met vriendelijke belangstelling volgen.
  • De belangrijkste tarotlegging die ik gebruik is de Lichtpuntje legging die ik zelf heb ontworpen. Deze legging geeft lichtpuntjes in een situatie die je dwarszit en helpt je om je met je lichaam te verbinden. Bij coaching kan deze legging doelgericht worden gebruikt om bijvoorbeeld inzichten op te doen. Bij niet-coaching is het een ‘licht’ thema om te kijken wat er op dit moment aanwezig is en dat te ervaren.