Intuïtieve coachsessie voor kinderen en volwassenen

Lichtbij begeleidt mensen bij de ontwikkeling van hun bewustzijn. Dat klinkt misschien wat spannend en zwaar. Een beetje spanning is niet zo erg want het is een avontuur! Zwaar is het niet. Op een lichte en liefdevolle manier kijken we naar je vraag of thema. De inzichten die je op kunt doen, en de vrijheid waarmee ik je die bied, maken dat zichtbaar kan worden wat gezien wil worden, je verder kunt waar je eerder vastliep, je trauma’s en pijnlijke ervaringen kunt helen, je meer in je lijf komt en je meer vrijheid en rust kunt ervaren in jezelf en in de dingen die je doet.

Voor wie?

De begeleiding kent geen beperkingen in het soort vraag of het thema. De begeleiding vraagt wel moed en de bereidheid naar jezelf te kijken en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je ontwikkelproces. Jij bepaalt zelf je vraag, en ook wat je met de inzichten doet. Jij kiest je pad, ik licht je onderweg een beetje bij. Ook dat klinkt misschien wat zwaar maar het is het meest liefdevolle wat je voor jezelf kunt doen en het kan je een heleboel meer lichtheid in je leven opleveren.

Voor het soort vraag zou je kunnen denken aan inzicht willen in een vraag of thema of iets willen veranderen in je leven.

Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld

 • Angstklachten
 • Moeite hebben met grenzen aangeven
 • Het moeilijk vinden om met emoties of seksualiteit om te gaan
 • Piekeren, concentratieproblemen, spanningsklachten, veel in je hoofd zitten
 • Vrijheid willen ervaren om met bepaalde situaties om te gaan
 • Een gevoel van leegte
 • Afstand ervaren tot jezelf, je lichaam en de wereld om je heen
 • Pijn of verdriet
 • Omgaan met traumatische ervaringen of nare gebeurtenissen in je leven
 • Vrijheid willen ervaren om je eigen pad te kiezen op je eigen manier
 • Vragen over werk, inkomen en geld
 • Relaties of situaties waarin je verstrikt lijkt te zitten
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Situaties, gevoelens of gedragspatronen waar je last van hebt en die steeds terug lijken te komen
 • (Omgaan met) bewustzijn, fijngevoeligheid, hsp/hooggevoeligheid, paranormale verschijnselen

De begeleiding is ook zeer geschikt voor (jonge) kinderen (en hun ouders) en mensen met bijvoorbeeld autisme of ADHD.

Ook als je zelf begeleider bent, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of de ggz, kan het zijn dat je vragen hebt over hoe je het beste met bepaalde situaties om kunt gaan, wat maakt dat je met bepaalde situaties of cliënten moeite hebt, of hoe je in moeilijke situaties het beste bij jezelf kunt blijven. Ook dan ben je van harte welkom bij Lichtbij.

Coach, begeleider, therapeut of psycholoog?

Eigenlijk ben ik bij Lichtbij van alles een beetje. Deze woorden zijn labels met verschillende betekenissen, maar ze hebben ook overeenkomsten. Een coach zou gericht kunnen zijn op verbetering en verandering, een begeleider op het ondersteunen, een therapeut houdt zich misschien bezig met helen en een psycholoog met inzicht. Allemaal houden ze zich bezig met mensen, wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dat neer kunnen zetten. Als er daarbij iets in de weg zit, zullen ze daar allemaal aandacht aan besteden en hun cliënten begeleiden bij het opruimen van het obstakel. En dat is ook wat ik mensen bied, op mijn eigen manier, die ik meestal ‘intuïtief begeleiden’ noem. Ik ben een begeleider die soms aan het coachen is, zich soms opstelt als psycholoog en soms als therapeut. Altijd is het zuiver en liefdevol met de intentie je te begeleiden bij het ontwikkelen van je bewustzijn en het helen van je systeem.

Kosten

Het vraagt natuurlijk ook een bepaalde financiële investering. De standaardprijs voor een sessie is 75 euro. Een goede prijs ondersteunt je ontwikkeling en voor de meeste mensen ‘klopt’ dit bedrag. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat dit bedrag te hoog of te laag voor je is. In dat geval kan ik, met jouw toestemming, je energie lezen om tot een prijs te komen die bij jouw situatie past.

Hoe gaat zo’n coachsessie in zijn werk?

Het is mijn intentie om mensen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun bewustzijn. Bij specifieke vragen en problemen betekent dat dat ik met je mee kijk naar de oorzaak van je probleem, vaak een overtuiging/waarheid waar je je niet bewust van bent. Inzicht maakt dat je kunt kijken naar je probleem, in plaats van het te worden. Ernaar kijken vanuit onvoorwaardelijke liefde betekent dat het er mag zijn, zodat je weer bewust en in vrijheid keuzes kunt maken. Het maakt dat je een probleem als het ware met wortel en al uit de grond kunt trekken, in plaats van het om te kappen waardoor het onbewust weer verder kan groeien.

De vorm die ik hiervoor gebruik is het intuïtief begeleiden. Heel simpel gezegd betekent dat dat ik mijn intuïtie gebruik om je inzichten te bieden in het thema waar je vraag over gaat. Soms heeft dit de vorm van een gewoon gesprek, waarbij ik met je deel wat ik intuïtief bij je zie. Soms zal ik gericht je energie lezen. Dit kan ter plekke door je naam te vragen, of (met jouw toestemming) op afstand bij complexere thema’s. Door op deze manier te werken, spreek ik je ook aan op jouw intuïtie, je gevoel, je innerlijk weten. Hierdoor kun je uit het kringetje van je verstand en emoties stappen en op veel diepere lagen inzicht krijgen in het thema waar je vraag over gaat. Je krijgt er meer bewustzijn in, waardoor je ook weer vrijheid kunt ervaren in situaties waarin je eerder vast leek te zitten.

Om je te kunnen begeleiden bij het opruimen van hardnekkige blokkades of bij het zichtbaar (en dus bewust) maken van overtuigingen en verstrikkingen in de energie, maak ik gebruik van ‘procedures’. Hierbij begeleid ik je bij het in de energie vertalen van je probleem naar een hanteerbare vorm, waardoor je kunt begrijpen hoe het probleem in elkaar zit en het kunt opruimen.

Deze manier van werken is geschikt voor kinderen en volwassenen. Doordat ik de energie lees, is deze vorm daarnaast ook geschikt voor heel jonge kinderen die nog niet kunnen praten en kinderen of volwassenen die door een beperking of handicap niet gemakkelijk kunnen praten.

Wat is die ‘energie’ dan?

Het menselijk systeem bestaat uit een stoffelijk deel, het fysieke lichaam, en een niet-stoffelijk deel of ‘energie’; de ziel. In de energie ligt alle informatie opgeslagen over je bestaan als ziel, dus ook alle informatie over het leven dat je nu leeft. De informatie die in je energie opgeslagen ligt, bepaalt als het ware wat je doet en ervaart, en hóe je de dingen ervaart. Het kan zijn dat er in je energie bepaalde ideeën of overtuigingen zitten, waar je je niet bewust van bent, maar waar je wel last van hebt omdat ze je wel belemmeren. Tijdens de sessie ‘lees’ ik in de energie, met jouw toestemming, de informatie die met jouw vraag te maken heeft. Dit doe ik vanuit onvoorwaardelijke liefde, wat betekent dat alles wat zich aandient er mag zijn. Op deze manier kan zichtbaar worden wat gezien wil worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bepaalde pijn die een gebeurtenis met zich mee heeft gebracht en waar overtuigingen en gedragspatronen omheen zijn gekomen om het niet meer te hoeven voelen.

Door op deze manier vanuit onvoorwaardelijke liefde te werken, kunnen tijdens de begeleiding op een heel liefdevolle en directe wijze inzichten aangeboden worden, waardoor je blokkades kunt opruimen en weer verder kunt op je pad. Jij bepaalt de vraag en bepaalt daarmee zelf welke informatie gelezen kan worden. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen proces. Het vraagt ook de bereidheid om echt naar jezelf te kijken. Jij bent de enige die het kan doen, de enige die jouw pad kan lopen. Ik licht je onderweg alleen een beetje bij.