De mens als flatgebouw

Dit artikel is bedoeld om een inzicht in de werking van het menselijk systeem te geven. Het is geen vaststaande waarheid maar een kader waardoor je naar het menselijk systeem kunt kijken en het kunt begrijpen. Een kader dat niet vanuit het denken komt, maar vanuit het hart.

Het menselijk systeem bestaat kortgezegd uit een energetisch deel (de ziel) en een stoffelijk deel (je fysieke lichaam). Ik zal in dit artikel iets uitleggen over hoe het menselijk systeem in zijn geheel werkt. Hoe het energetische deel zich als het ware uitdrukt in het stoffelijke deel. Daarvoor gaan we het menselijk systeem bekijken als een flatgebouw met verschillende verdiepingen. Vanuit welke verdieping het energetische deel zich uitdrukt, bepaalt hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Zolang je leeft ben je altijd op een bepaalde verdieping aanwezig en je ‘afstemming’ kan heel snel veranderen.

Verdieping 1: bestaansrecht

De eerste verdieping van ons menselijk systeem gaat over bestaansrecht. In je lichaam vind je deze verdieping onderin je bekken. Mensen die iets over chakra’s weten zullen hier het wortelchakra in herkennen. Ben je afgestemd vanuit deze verdieping, dan houd je je bezig met overleven. Je kunt hier angst ervaren als je een bedreiging in je bestaansrecht waarneemt en instinctief vanuit die angst handelen. Fight of flight. Je kunt op deze verdieping echter ook veiligheid en bestaansrecht ervaren, eigenlijk het tegenovergestelde van gevaar. Veiligheid ervaar je ook vanuit deze verdieping. Dat betekent niet dat je veilig voelen betekent dat je afgestemd bent vanuit deze verdieping, je voelt het met behulp van deze verdieping. Veiligheid geeft als het ware de ruimte om ook naar de andere verdiepingen te gaan.

Deze verdieping is heel erg belangrijk voor de werking van de rest van je systeem. Je zou het kunnen zien als het dienblad waar de rest van je systeem op staat. De rest van je systeem zou dan bijvoorbeeld een champagneglas kunnen zijn. Ben je veilig, dan kun je je met de champagne bezighouden, vanuit een hogere verdieping afgestemd zijn dus. Ben je niet veilig of voel je je niet veilig, dan gaat al je aandacht naar het jezelf in veiligheid brengen toe. In het voorbeeld van het dienblad ben je dan dus niet meer met de champagne bezig maar met het rechthouden (of überhaupt in stand houden) van het dienblad.

Ik zal een voorbeeld geven met behulp van iets wat we allemaal herkennen; de coronapandemie. Stel je voor dat je tv hebt zitten kijken en hebt gezien dat er een virus is dat zich verspreidt over de wereldbevolking. Je hebt gezien dat mensen er best wel over in paniek zijn. Je neemt op dat moment een bedreiging waar in je bestaansrecht en je raakt afgestemd vanuit deze eerste verdieping van je systeem. Je bent hier dus bezig met het dienblad. Dan ga je boodschappen doen. Je ziet dat het wc papier in de winkel bijna op is, en vanuit deze eerste verdieping (waarin je instinctief handelt en niet goed helder na kunt denken), besluit je om al het wc papier dat er nog is te kopen. Thuis aangekomen blijk je misschien nog gewoon wc papier te hebben.

Verdieping 2: reageren

De tweede verdieping gaat over emoties en reageren. In je lichaam vind je deze verdieping net onder je navel, waar ook je tweede chakra zit. Je neemt hier dingen waar in de wereld om je heen en zet deze om in emoties, waardoor je direct kunt reageren. ‘Prettige’ emoties vertellen je dat je iets voelt wat je graag wilt, ‘onprettige’ emoties vertellen je dat je iets voelt wat je liever niet wilt.

Even naar ons voorbeeld. De volgende dag ga je terug naar de supermarkt en verdorie, nu is het brood bijna op. Er ligt nog één brood. Je hebt wel zin in brood, je ziet dat iemand het wil pakken en je voelt boosheid opkomen. Jij wilde dat brood. Deze persoon gaat over je grens heen door het brood te pakken, je springt op deze persoon af en verkoopt hem een klap. Je grist het brood uit zijn handen en wederom, eenmaal thuis aangekomen blijk je gewoon nog brood in de vriezer te hebben…

Het verhaal van het brood kan ook anders gaan. Het loopt nu af met boosheid richting een andere klant die over je grens gaat. Het voelen van die grens en de boosheid die daarbij hoort, hebben allebei te maken met deze verdieping. Maar het ‘zin hebben in brood’ is ook typisch iets wat met emoties te maken heeft. Je systeem weet dat je trek hebt en dat je brood lekker vindt. Zie je vervolgens een brood, dan geeft het een signaal. Bovenstaande verhaaltje had dus ook gewoon kunnen eindigen met dat jij dat brood koopt en het thuis lekker opeet.

Verdieping drie en vier: herinneren en denken

De derde en vierde verdieping zijn nauw aan elkaar verwant. Ze gaan over herinneren en denken. Deze verdiepingen maken het mogelijk dat je gaat nadenken over je acties en dat je acties kunt gaan plannen. Je kunt je herinneren hoe dingen eerder gingen en op basis daarvan voorspellen hoe het in de toekomst zal gaan en beredeneren hoe en wat je gaat doen. Hier vind je ook kracht, macht en onmacht.

Vandaag wil je weer boodschappen doen maar je herinnert je hoe dat de vorige twee dagen ging en je wilt het nu anders doen. Je hebt ook je kasten vol met spullen die je niet nodig hebt, terwijl je hebt zitten piekeren (je wilt níet ziek worden) en je paracetamol is op. Je checkt je kasten en maakt een boodschappenlijstje (je bent dus aan het nadenken en plannen). Rustig pak je de spullen die je nodig hebt, tot je (je raadt het al) aankomt bij de paracetamol. Daar hangt een briefje: ‘Maximaal 3 pakjes paracetamol per klant’. Dat komt goed uit, je had een voorraadje aan willen leggen maar je snapt zelf ook dat je niet meer dan 3 pakjes nodig hebt. Doordat je nu vanuit het denken bent afgestemd kun je jezelf als het ware sturen en zorgen dat je niet de 5 pakjes pakt die je in eerste instantie wilde pakken.

Je ziet dat deze verdieping iets rustiger kan zijn. Toch kun je hier ook in de problemen komen. Kijk maar naar alle maatregelen die overal genomen werden, vooral aan het begin van de coronacrisis. Die kwamen vanuit het denken. Op sommige plekken kreeg je enorme boetes als je je daar niet aan hield (macht/onmacht). Het ging (en gaat in deze wereld) soms vooral om het je aan de regels houden, niet zozeer om of de regels ook (in iedere situatie) passend zijn. Op deze manier met regels werken kan heel rigide en star zijn en ook schadelijk zijn. Aan de andere kant geven regels en afspraken een structuur die heel fijn kan zijn. Een beetje genuanceerd en flexibel met regels omgaan is heel belangrijk. En dat kan met behulp van het hart.

Verdieping vijf: het hart

De overgang naar de vijfde verdieping is een vrij grote. De vijfde verdieping is die van het hart, van onvoorwaardelijke liefde en vrijheid. Hier zit ook je fantasie. De belangrijkste functie van het hart is voelen. De dingen voelen zoals ze zijn. Je hoeft hier niet meer te bedenken hoe het zou kunnen zijn, je kunt het hier gewoon rechtstreeks voelen. Je voelt het wel altijd vanuit je eigen referentiekader, hoe zuiver je ook vanuit onvoorwaardelijke liefde aanwezig bent.

Deze verdieping is nauw verbonden met de veiligheid die je op de eerste verdieping kunt ervaren. Tot en met het denken is er ergens in je systeem een gevoel van onveiligheid aanwezig. Je bent je op die eerste verdiepingen vooral bezig aan het houden met het dienblad, of het glas erop blijft staan en of de champagne in het glas blijft zitten. Ben je echter veilig, dan kun je je bezig houden met de champagne zelf en hoe die ruikt en smaakt. Op het moment dat je je veilig voelt, kun je dus de verdieping van je hart volledig ervaren. Voel je je niet veilig dan kun je soms wel naar deze verdieping maar er blijft dan aandacht wegstromen naar de andere verdiepingen. Je kunt er dan dus niet volledig in aanwezig zijn.

In ons boodschappenvoorbeeld kun je nu voelen dat je acties van de vorige dagen niet zo heel handig waren, kun je voelen dat de andere klanten in de winkel ook angstig of emotioneel waren en kun je voelen dat het geen zin heeft om te stressen over of je wel of niet ziek wordt. Het is zoals het is. Je kunt voelen dat je verlangt naar het moment dat het over is en je kunt voelen dat je de mensen die je normaal vaak ziet, nu mist. Als je nu boodschappen gaat doen, koop je wat je nodig hebt, gun je een ander ook zijn boodschappen en kun je iemand die in de angst lijkt te zitten geruststellen met een praatje.

Overige verdiepingen

Boven het hart zitten nog een aantal verdiepingen, die van creativiteit, intuïtie, observeren en her-inneren. Deze zijn ook heel interessant maar ik ga er nu niet dieper op in want dan zou het wel een heel lang verhaal worden. Een aantal punten zijn nog wel belangrijk en die kan ik ook uitleggen met behulp van de eerste 5 verdiepingen.

Collectieve bewustzijnsontwikkeling

Misschien heb je er wel eens iets over gelezen, de mens is collectief bezig met een verschuiving van de vierde naar de vijfde verdieping (dimensie). Het collectieve bewustzijn maakt, sinds de mens op aarde leeft, een ontwikkeling door. We zitten nu collectief in een bewustzijn vanuit de verdieping van het denken. Dat betekent niet dat we allemaal altijd in die verdieping zitten. Het betekent dat onze samenleving op dit moment gebouwd is op die verdieping. De meeste mensen leven vanuit het denken maar er zijn ook mensen die een andere ‘standaardverdieping’ hebben, bijvoorbeeld reageren of het hart. Daarnaast zitten mensen wel eens op een verdieping die niet hun ‘standaardverdieping’ is.

In een periode dat er zo’n collectieve bewustzijnsontwikkeling plaatsvindt, is het vaak onrustig en gebeurt er veel. De tijd lijkt heel snel te gaan. Als mens op aarde zitten we al een tijdje in een onrustige periode waarin telkens weer blijkt dat de maatregelen vanuit het denken niet afdoende zijn. We zijn met zijn allen erg gehecht aan het oude en vertrouwde. Als we dat met zijn allen los durven laten en ons op nieuw terrein durven begeven, zijn we op de volgende verdieping beland.

Mijn eigen visie op deze collectieve bewustzijnsontwikkeling is dat we met zijn allen op een punt zijn aangeland dat het om verder te kunnen leven met elkaar hier op aarde, heel belangrijk is dat we ons gevoel erbij gaan betrekken. Met behulp van dat gevoel kunnen we ons verbinden met onszelf, elkaar en de aarde. En als we in verbinding zijn met iets, kunnen we veel beter voelen wat er nodig is om duurzame keuzes te maken en van de wereld een veilige en mooie plek te maken. En het ervaren van veiligheid is hierbij zoals ik al eerder zei essentieel. Om de stap naar het voelende vermogen van het hart te kunnen zetten is het nodig om veiligheid te ervaren. En dat lijkt collectief nog niet helemaal zo ver te zijn. Paradoxaal genoeg helpt voelen om oude pijn te helen en die veiligheid te creëren. We hebben wat te doen dus!

Onbewuste en bewuste wil

Een ander punt is het verschil tussen de eerste vier verdiepingen en die van het hart en hoger. In de eerste vier verdiepingen handel je ‘onbewust’. Je hebt natuurlijk wel bewustzijn, maar je handelt vooral automatisch. Je weet niet wat er ‘achter’ je gedrag zit want daar kun je vanaf hier niet naar kijken. Wat je wel weet is dat je je op een bepaalde manier onveilig voelt. Vanaf het hart heb je meer vrijheid en kun je vanuit bewustzijn handelen. Je kunt voelen of zien hoe de situatie in elkaar zit, wat wezenlijk anders kan zijn dan wat je verstand kan bedenken. Daardoor kun je bewuste keuzes maken.

Dat is natuurlijk nog steeds niet een garantie dat je alles goed doet en er nooit meer iets fout gaat. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat niet om de uitkomst, maar om hoe je daar gekomen bent en dat kun je zien vanuit de bewuste wil. Ben je er met oogkleppen op aangekomen, of heb je je route bewust gekozen en heb je onderweg genoten van het uitzicht? Als je aan het eind in de afgrond valt, heb je bij de laatste optie in ieder geval genoten van je reis.

Conclusie

Door het menselijk systeem als flatgebouw te bekijken ontstaat een hanteerbare structuur om het te begrijpen en de gebeurtenissen in de wereld en in jezelf te verklaren. De andere artikelen op deze website (en eigenlijk heel Lichtbij) zijn een kijkje door dit kader, vanuit het hart. Als je klaar bent met lezen, of liever actie wilt ondernemen is een volgende stap het bewust sturen vanuit welke verdieping je aanwezig bent. Alle activiteiten van Lichtbij zijn erop gericht om je te begeleiden bij de bewustwording van je gevoelswereld, onderdeel daarvan is het kiezen vanuit welke verdieping je afgestemd wilt zijn.

Categorieën: BewustzijnCorona