De mens als flatgebouw

Dit artikel is bedoeld als achtergrondinformatie bij of als verdieping van de andere artikelen en pagina’s op deze website. Het is bedoeld om een inzicht in de werking van het menselijk systeem te geven zodat ik dat niet elke keer opnieuw op hoef te schrijven. Het is geen vaststaande waarheid maar een kader waardoor je naar het menselijk systeem kunt kijken en het kunt begrijpen. Een kader dat niet vanuit het denken komt, maar vanuit het hart.

Op deze website leg ik uit dat het menselijk systeem bestaat uit een energetisch deel (de ziel) en een stoffelijk deel (je fysieke lichaam). Ik vertel daar vooral hoe ik als begeleider gebruik maak van die energie, namelijk door bepaalde informatie die erin opgeslagen ligt te lezen en aan mijn cliënten terug te geven. Zij kunnen dan hun bewustzijn ontwikkelen; onbewuste overtuigingen kunnen bewust worden, waardoor ze je leven niet meer beïnvloeden en je voor nieuwe, bewuste intenties kunt kiezen.

Ik zal vandaag iets uitleggen over hoe het menselijk systeem in zijn geheel werkt. Hoe het energetische deel zich als het ware uitdrukt in het stoffelijke deel. Daarvoor gaan we het menselijk systeem bekijken als een flatgebouw met verschillende verdiepingen. Vanuit welke verdieping het energetische deel zich uitdrukt, bepaalt hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Zolang je leeft ben je altijd op een bepaalde verdieping aanwezig en je ‘afstemming’ kan heel snel veranderen.

Verdieping 1: bestaansrecht

De eerste verdieping van ons menselijk systeem gaat over bestaansrecht. In je lichaam vind je deze verdieping onderin je bekken. Mensen die iets over chakra’s weten zullen hier het wortelchakra in herkennen. Ben je afgestemd vanuit deze verdieping, dan houd je je bezig met overleven. Je kunt hier angst ervaren als je een bedreiging in je bestaansrecht waarneemt en instinctief vanuit die angst handelen. Fight of flight.

Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor dat je tv hebt zitten kijken en hebt gezien dat er een virus is dat de wereldbevolking bedreigt. Je neemt een bedreiging waar in je bestaansrecht. Dan ga je boodschappen doen. Je ziet dat het wc papier in de winkel bijna op is, en vanuit deze eerste verdieping (waarin je instinctief handelt en niet helder na kunt denken), besluit je om al het wc papier dat er nog is te kopen. Thuis aangekomen blijk je nog genoeg wc papier te hebben en heb je ook eigenlijk helemaal geen ruimte voor al die pakken wc papier.

Verdieping 2: reageren

De tweede verdieping gaat over emoties en reageren. In je lichaam vind je deze verdieping net onder je navel, waar ook je tweede chakra zit. Je neemt hier dingen waar in de wereld om je heen en zet deze om in emoties, waardoor je direct kunt reageren. ‘Prettige’ emoties vertellen je dat je iets voelt wat je graag wilt, ‘onprettige’ emoties vertellen je dat je iets voelt wat je liever niet wilt.

Even naar ons voorbeeld. De volgende dag ga je terug naar de supermarkt en verdorie, nu is het brood bijna op. Er ligt nog één brood. Je hebt wel zin in brood, je ziet dat iemand het wil pakken en je voelt boosheid opkomen. Jij wilde dat brood. Deze persoon gaat ernstig over je grens heen door het brood te pakken, je springt op deze persoon af en verkoopt hem een klap. Je grist het brood uit zijn handen en wederom, eenmaal thuis aangekomen blijk je gewoon nog brood in de vriezer te hebben…

Verdieping drie en vier: herinneren en denken

De derde en vierde verdieping zijn nauw aan elkaar verwant. Ze gaan over herinneren en denken. Deze verdiepingen maken het mogelijk dat je gaat nadenken over je acties en dat je acties kunt gaan plannen. Je kunt je herinneren hoe dingen eerder gingen en op basis daarvan voorspellen hoe het in de toekomst zal gaan en beredeneren hoe en wat je gaat doen. Hier vind je ook kracht, macht en onmacht.

Vandaag wil je weer boodschappen doen maar je herinnert je hoe dat de vorige twee dagen ging en je wilt het nu anders doen. Je hebt ook je kasten vol met spullen die je niet nodig hebt, terwijl je hebt zitten piekeren (je wilt níet ziek worden) en je paracetamol is op. Je checkt je kasten en maakt een boodschappenlijstje. Rustig pak je de spullen die je nodig hebt, tot je (je raadt het al) aankomt bij de paracetamol. Daar hangt een briefje: ‘Maximaal 3 pakjes paracetamol per klant’. Dat komt goed uit, je had een voorraadje aan willen leggen maar je snapt zelf ook dat je niet meer dan 3 pakjes nodig hebt. Alleen jammer dat je in een heftige discussie terecht komt met iemand die je erop aanspreekt dat hij 5 pakjes wil kopen.

Je ziet dat deze verdieping iets rustiger kan zijn. Toch kun je hier ook in de problemen komen. Kijk maar naar alle maatregelen die overal genomen worden. Die komen vanuit het denken. Op sommige plekken krijg je enorme boetes als je je daar niet aan houdt (macht/onmacht). Het denken kan niet beredeneren hoe dit allemaal zal aflopen en welke maatregelen het meest gunstige effect hebben. We hebben dit immers nog nooit eerder meegemaakt en het denken is niet zo creatief, dat puzzelt met de informatie die het al had.

Verdieping vijf: het hart

De overgang naar de vijfde verdieping is een vrij grote. De vijfde verdieping is die van het hart, van onvoorwaardelijke liefde en vrijheid. Hier zit ook je fantasie. De belangrijkste functie van het hart is voelen. De dingen voelen zoals ze zijn. Je hoeft hier niet meer te bedenken hoe het zou kunnen zijn, je kunt het hier gewoon rechtstreeks voelen.

In ons boodschappenvoorbeeld kun je nu voelen dat je acties van de vorige dagen niet zo heel handig waren, kun je voelen dat de andere klanten in de winkel ook angstig of emotioneel waren en kun je voelen dat het geen zin heeft om te stressen over of je wel of niet ziek wordt. Het is zoals het is. Je kunt voelen dat je verlangt naar het moment dat het over is en je kunt voelen dat je de mensen die je normaal vaak ziet, nu mist. Als je nu boodschappen gaat doen, koop je wat je nodig hebt, gun je een ander ook zijn boodschappen en kun je iemand die in de angst lijkt te zitten geruststellen met een praatje.

Overige verdiepingen

Hierboven zitten nog een aantal verdiepingen, die van creativiteit, intuïtie, observeren en her-inneren. Deze zijn ook heel interessant maar ik ga er nu niet dieper op in want dan zou het wel een heel lang verhaal worden. Een aantal punten zijn nog wel belangrijk en die kan ik ook uitleggen met behulp van de eerste 5 verdiepingen.

Collectieve bewustzijnsontwikkeling

Misschien heb je er wel eens iets over gelezen, de mens is collectief bezig met een verschuiving van de vierde naar de vijfde verdieping. Het collectieve bewustzijn maakt, sinds de mens op aarde leeft, een ontwikkeling door. We zitten nu collectief in een bewustzijn vanuit de verdieping van het denken. Dat betekent niet dat we allemaal altijd in die verdieping zitten. Het betekent dat onze samenleving op dit moment gebouwd is op die verdieping. De meeste mensen leven vanuit het denken maar er zijn ook mensen die een andere ‘standaardverdieping’ hebben, bijvoorbeeld reageren of het hart. Daarnaast zitten mensen wel eens op een verdieping die niet hun ‘standaardverdieping’ is.

In een periode dat er zo’n collectieve bewustzijnsontwikkeling plaatsvindt, is het vaak onrustig en gebeurt er veel. De tijd lijkt heel snel te gaan. Als mens op aarde zitten we al een tijdje in een onrustige periode waarin telkens weer blijkt dat de maatregelen vanuit het denken niet afdoende zijn. We zijn met zijn allen erg gehecht aan het oude en vertrouwde. Als we dat met zijn allen los durven laten en ons op nieuw terrein durven begeven, zijn we op de volgende verdieping beland. Het zou best wel eens kunnen dat het coronavirus hier een heel belangrijke rol in speelt. Nu we allemaal thuiszitten hebben we niets meer aan ons verstand. We hebben ons gevoel nodig.

Onbewuste en bewuste wil

Een ander punt is het verschil tussen de eerste vier verdiepingen en die van het hart en hoger. In de eerste vier verdiepingen handel je ‘onbewust’. Je hebt natuurlijk wel bewustzijn, maar je handelt vooral automatisch. Je weet niet wat er ‘achter’ je gedrag zit want daar kun je vanaf hier niet naar kijken. Vanaf het hart heb je meer vrijheid en kun je vanuit bewustzijn handelen. Je kunt voelen of zien hoe de situatie in elkaar zit, wat wezenlijk anders kan zijn dan wat je verstand kan bedenken. Daardoor kun je bewuste keuzes maken.

Dat is natuurlijk nog steeds niet een garantie dat je alles goed doet en er nooit meer iets fout gaat. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat niet om de uitkomst, maar om hoe je daar gekomen bent en dan kun je zien vanuit de bewuste wil. Ben je er met oogkleppen op aangekomen, of heb je je route bewust gekozen en heb je onderweg genoten van het uitzicht? Als je aan het eind in de afgrond valt, heb je bij de laatste optie in ieder geval genoten van je reis.

Conclusie

Door het menselijk systeem als flatgebouw te bekijken ontstaat een hanteerbare structuur om het te begrijpen en de gebeurtenissen in de wereld en in jezelf te verklaren. De andere artikelen op deze website (en eigenlijk heel Lichtbij) zijn een kijkje door dit kader, vanuit het hart. Als je klaar bent met lezen, of liever actie wilt ondernemen is een volgende stap het bewust sturen vanuit welke verdieping je aanwezig bent. Alle activiteiten van Lichtbij zijn daarop gericht en ook al ligt alles even stil, als je vragen hebt over wat er mogelijk is ben je natuurlijk van harte welkom om contact op te nemen.

Categorieën: BewustzijnCorona