Bewustzijn en het denken

Ons menselijke bewustzijn speelt zich af op vele lagen tegelijkertijd. De systemen in onze maatschappij die zijn gebaseerd op de wetenschap, bijvoorbeeld het onderwijs en de (geestelijke)gezondheidszorg, bekijken de wereld voornamelijk vanuit één van die lagen, het denken. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat er ‘objectief’ waargenomen kan worden in de stoffelijke derde dimensie.

Dimensies van de werkelijkheid

Er zijn echter ook mensen die de wereld vanuit andere lagen van bewustzijn bekijken en ervaringen hebben in andere dimensies dan de derde (eigenlijk is dit zo bij alle mensen, veel mensen zijn zich hiervan niet bewust). Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die allerlei dingen ervaren, die niet te verklaren zijn vanuit het wetenschappelijke systeem. Een bekend voorbeeld is de hooggevoeligheid of fijngevoeligheid waarmee mensen soms emoties van andere mensen kunnen voelen. Een ander voorbeeld is hoogbegaafdheid, waarbij mensen niet perse veel intelligenter zijn, maar op een andere manier functioneren doordat zij meer gebruik maken van de hogere lagen van bewustzijn of daar op een andere manier doorheen bewegen dan de meeste mensen.

Dit kan tot verwarring leiden als de wetenschappelijke systemen, zoals de psychologie, met een hooggevoelig of hoogbegaafd mens te maken krijgen. Doordat vanuit het denken naar oplossingen voor problemen gezocht wordt, kan het zijn dat de ware oorzaak, die op een andere laag ligt, over het hoofd wordt gezien, waardoor ook de oplossing niet altijd gevonden wordt.

Een alternatief

Dit wil niet zeggen dat de wetenschappelijke psychologie niet juist is of niet werkt. Voor veel mensen werkt het juist prima en zijn de geboden oplossingen heel helpend. Het lijkt er wel op dat er steeds meer behoefte begint te komen aan een ander systeem. Een alternatief systeem dat alle lagen ziet. Het lijkt alsof er steeds meer mensen zijn die niet goed passen binnen de wetenschappelijke systemen, die er niet door begrepen worden of die het gewoon op een andere manier willen doen. Daarnaast lijkt er steeds meer behoefte te zijn om psychische klachten die meestal vanuit de wetenschap worden bekeken zoals bijvoorbeeld angsten, trauma of bijvoorbeeld ADHD of autisme vanuit een ander, meer individueel perspectief te bekijken.

Lichtbij

Lichtbij is hier een antwoord op. Het is geen vervanging voor de hulp die geboden wordt vanuit de geestelijke gezondheidszorg en ook geen verbetering ervan, het is een alternatief naast de reguliere therapieën die worden aangeboden. Het werkt vanuit een andere laag van bewustzijn. Het is anders dan wat we gewend zijn, al vinden sommige mensen het misschien heel herkenbaar. Het werkt niet, zoals de wetenschap, vanuit het denken maar vanuit onvoorwaardelijke liefde. Dit maakt dat alle lagen zichtbaar kunnen worden en dat rechtstreeks naar de kern gekeken kan worden. Het maakt ook dat mensen zich niet meer aan het systeem aan hoeven te passen, het geeft ze de vrijheid om hun eigen waarheid te kiezen.

Visie

Mensen zijn vrij in het kiezen van hun eigen waarheid. Ze ervaren die vrijheid echter niet, omdat ze denken dat ze via wetenschappelijke methoden controle hebben over wat er gebeurt. Eigenlijk leidt dit tot chaos omdat alles steeds verder opsplitst in eilandjes die elkaar niet kunnen zien. Als mensen het hart er weer bij betrekken, kunnen ze zichzelf weer voelen, kunnen ze elkaar weer zien en zien dat ze allemaal kleuren van dezelfde regenboog zijn. Dan kunnen ze de vrijheid weer ervaren en hun waarheid kiezen in harmonie met zichzelf en elkaar.

Rozanne Ebenau

Vanuit een enorme passie om alles te begrijpen ben ik na de middelbare school via de studie scheikunde bij psychologie terechtgekomen en daarna via een baan in een tbs-kliniek en een bijstandsuitkering bij een opleiding tot intuïtief begeleider. Daar ontdekte ik dat de wereld voor mij eindelijk begon te kloppen door het rationele van de wetenschap te combineren met mijn gevoel en het ‘weten’ in mezelf waarvan ik altijd al wist dat het er was maar waar ik nooit iets mee heb gedaan. Alles begrijpen kon ik niet alleen met mijn verstand, ik had er mijn intuïtie voor nodig.

Na nog een tbs-kliniek en een woonvoorziening voor jongeren met autisme werd het me duidelijk dat ik echt volgens mijn eigen visie op mijn eigen manier wilde werken, vanuit het systeem waarin ik me thuis voel. Als intuïtief begeleider en psycholoog met een grote liefde voor muziek bied ik bij Lichtbij diverse activiteiten aan die te maken hebben met muziek en bewustzijnsontwikkeling. Met behulp van klank en muziek bied ik mensen tijdens meditaties de ruimte om zichzelf en de wereld te ervaren vanuit hun hart. Intuïtieve coachsessies, begeleid vanuit onvoorwaardelijke liefde, geven een gevoel van vrijheid. Daardoor kunnen mensen loskomen uit vaste patronen en vanuit verbinding nieuwe stappen kunnen zetten in hun leven.